รายการพิเศษ
12 วีดีโอ
share
พลังแผ่นดิน Version 2 : รวมพิธีกร กรรมการ คอลัมนิสต์ และศิลปิน
10 ต.ค. 2560
share

บทเพลงถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ขับร้องโดย เกียรติ กิจเจริญ | สัญญา คุณากร | สุทธิพงษ์ วัฒนจัง | ศิริพร
อยู่ยอด | เปรมสุดา สันติวัฒนา | วีรศักดิ์ นิลกลัด | ยุทธนา บุญอ้อม | สุวิกรม อัมระนันทน์ | ธัญญารักษ์ กุลสาคร |ภูริวัชร์ งามทรัพย์มณี | รัชพล ประดิษฐ์ชอบ | พรทิพย์ ละมุลน้อย | ณภัทร ชุ่มจิตตรี | นันทพงศ์ ทรัพย์สมสกุล | ฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุล | พงศภัทร์ กันคำ | กรึก ยวงมณี | พรชนก กาใจ | ณัฐชา โพธิสูง | ภิชาภพ มณีขาว | อารยา คาร์เตอร์ | ณัฐรดา ทองสงกุลภัทร

คำร้อง โดย พิไลวรรณ บุญล้น
ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน โดย ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์

1 ความคิดเห็น
01.01.1970 | 07:00