เกี่ยวกับเรา

JSL CUBE เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Platform ใหม่ ที่ทางบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด พัฒนาขึ้น เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ ที่เปิดกว้างต้อนรับผู้ชมจากทั่วประเทศ ผู้ชมจะสามารถเข้าถึงคอนเท้นต์ที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ เพื่อความสุขของผู้ชมทั่วประเทศ ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

CUBE คือ ลูกบาศก์ รูปทรงที่เหลี่ยม ที่มีมิติ มีมากกว่าหลายด้าน ประกอบกันขึ้นมาแล้วลงตัวอย่างสวยงาม เป็นรูปทรงที่ครบทุกองค์ประกอบ
CUBE จึงเปรียบเสมือนความหลากหลาย ในด้านการทำงานและ การบริการครบวงจรของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด

JSL CUBE เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเรา คอยติดตามคอนเท้นต์ที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ เพื่อสังคมไทย ผ่านทาง Digital Platform อื่นๆ ของเราเร็วๆ นี้..

LIFE IS BEAUTIFUL เพราะเราเชื่อว่า ทุกชีวิตคือส่ิงที่งดงาม

รายการ